Huisregels Wandelvereniging SEO
- Deelname aan onze wandelevenementen is geheel op eigen risico.
- Wandeltochten zijn recreatieve wandelevenementen zonder wedstrijd element.
- Organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vermissing, diefstal en of letsel tijdens evenementen.
- Deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan eigendommen van derden.
- Deelnemers dienen eigen afval weer mee terug te nemen of in de daartoe behorende afvalbakken te deponeren en geen schade aan te brengen aan de natuur en omgeving.
- De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving blijven tijdens de wandeling op het gehele parcours van kracht. Aanwijzingen van verkeersregelaars gaan voor wet en/of regelgeving.
- Het is de deelnemers verplicht de aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen.
- Restitutie van het inschrijfgeld in geval van afgelasting door deelnemer zelf is niet mogelijk.
- De organisatie bepaalt het maximale aantal deelnemers bij een evenement.
- De deelnemer dient de voor hem/haar aangegeven route te volgen.
- Ouders van kinderen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
- De organisatie behoudt zich het recht het evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten en overmacht waarbij de wandeltochten redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting door de organisatie wordt de hoogte van de restitutie door de organisatie bepaald door aftrek van de gemaakte kosten (en eventuele bijdrage voor het goede doel).
- Deelnemers dienen de instructies van de organisatie op te volgen.
- Tijdens wandelevenementen kunnen foto's /filmpjes gemaakt worden. Wij zullen dit dan aangeven (Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben dan kunt u       één van onze organisatoren/bestuursleden op de hoogte stellen.)
- Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.